Şirket Kuruluşu

Kuzey Kıbrıs'ta şirket kuruluşu Fasıl 113 Şirketler Yasasına tabidir. Her şirketin en az iki kurucu ortağı (hissedarı), en az bir yönetim kurulu üyesi ve bir yönetim kurulu sekreteri olması gereklidir. Şirket kuruluşu öncesinde Şirketler Mukayyitliği nezdinde isim yoklaması yapılması gereklidir. İsim yoklaması neticesinde şirket hissedarları kullanacakları isime karar verdikten sonra şirket ana sözleşme ve tüzüğü hazırlanır ve Şirketler Mukayyitliğine başvurulur. Başvuru sırasında ana sözleşme ve tüzükle birlikte aşağıda belirtilen dokümanların da hazır olması gerekir.

 • M.Ş. 1 formu
 • M.Ş. 2 formu
 • M.Ş. 3 formu
 • Kurucu hissedarların kimlik kartı fotokopileri
 • Şirket direktörlerin kimlik kartı fotokopileri
 • Şirket sekreterinin kimlik kartı fotokopisi

Yabancı gerçek ve tüzel kişilerde Kuzey Kıbrıs'ta şirket ve şube açabilirler. Ancak yabancı bir hissedarın yer alacağı yerel şirketin kuruluş sermayesinin en az 100.000 Amerikan Doları karşılığı Türk Lirası olması gereklidir. Yabancı hissedar sahip olacağı hissesi kadar tutarı Kuzey Kıbrıs'ta faaliyet gösteren ve Kuzey Kıbrıs Merkez Bankası denetimine tabi olan bir bankaya yatırması gereklidir. Başvuru sırasında şirket kuruluşu için ana sözleşme ve tüzükle birlikte aşağıda belirtilen dokümanların da hazır olması gereklidir.

 • Yabancı kurucu gerçek kişi hissedarlarının noter onaylı pasaport fotokopisi.
 • Yabancı şirket direktörlerinin noter onaylı pasaport fotokopisi
 • Yabancı şirket sekreterinin noter onaylı pasaport fotokopisi
 • Yabancı kurucu gerçek kişi hissedarlarının ülkesinde bulunan iç güvenlik makamlarından alınmış sabıkasızlık belgesi
 • Yabancı şirket direktörlerinin ülkesinde bulunan iç güvenlik makamlarından alınmış sabıkasızlık belgesi
 • Yabancı şirket direktörleri için Kuzey Kıbrıs Vergi Dairesi'nden alınacak olan Vergi Güvenirlik belgesi

Yabancı hissedar tüzel kişi ise aşağıda belirtilen dokümanları şirket başvurusu için hazırlaması gerekmektedir.

 • Tadilatlarıyla birlikte ana sözleşme ve tüzük
 • Bulunduğu ülkedeki Ticaret Odasından alınan faaliyette olduğunu gösteren belge
 • Şirket hissedarlarını gösteren liste
 • Şirket yönetim kurulu üyelerin iç güvenlik makamlarından alınmış sabıkasızlık belgeleri
 • Şirket yönetim kurulunun Kuzey Kıbrıs'ta şirket kuruluşu ile ilgili alacağı yönetim kurulu kararı

Yabancı bir şirket Kuzey Kıbrıs'ta şube olarak da faaliyet gösterebilir. Şube olarak tescil olacak olan yabancı şirketin ödenmiş sermayesi en az 100.000 Amerikan Doları ise şube için 100.000 Amerikan Doları kuruluş sermaye şartı aranmaz. Kuzey Kıbrıs'ta şube olarak faaliyet gösterecek olan yabancı şirket yukarda belirtilen dokümanlara ek olarak Kuzey Kıbrıs'ta şirketi şube tescil işlemlerinde temsil edecek olan Kuzey Kıbrıs vatandaşı belirten yönetim kurulu kararını da hazırlaması gereklidir.