Kurumsal Finansman Danışmanlığı

Günümüzün hızlı rekabet dünyasında Şirketinizin geleceğini belirleyebilmek için Finansal Raporları anlamlandırabilmek, doğru kararları alabilmeleri bakımından hayati önem taşımaktadır. Bu bağlamda Kredo, iş ortağınız olarak Şirketinizin mali analizinde ve bütçe planlamasında sizinle birlikte çalışarak stratejik planlamanızda sizlere mali danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Ayrıca belirlenen stratejilere ulaşabilmek için yapacağınız yatırımlarda Kurumunuzun finansman ihtiyaclarını karşılamak için her türlü yerli ve yabancı mali kaynak destek programları çerçevesinde fizibilite çalışmaları, DPÖ ve Kalkınma Bankası kredilendirme projeleri ve Türkiye ve AB kaynaklı hibe Programlarına başvurularınız için İş-planı ve Proje hazırlama danışmanlığı vermektedir

 • Fizibilite Çalışmaları
 • Yerel ve Yabacı Hibe Destek programları danışmanlığı
 • DPÖ, Kalkınma Bankası Projelendirme
 • Bütçe planlama ve analizi
 • Finansal analiz
 • Şirkete özel mali analizler
 • Uluslar arası Muhasebe Standarları (IFRS)e geçiş danışmanlığı
 • Şirket birleşmeleri
 • Şirket alım ve satımları
 • Şirket değerlendirmeleri
 • Yeniden yapılanma (finansal/yönetim)
 • Finansal tabloların yabancı para birimine uygulanması