Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik

Yasal Mevzuat çerçevesinde Şirket yükümlülüğünde olan Mali raporların hazırlanması aşamasında uzman kadromuz ve değişik sektörlerdeki tecrübemizi birleştirerek Şirketinize Bağımsız Denetim hizmeti sunmaktayız. Ayrıca denetim çalışmaları sırasında tespit edilerek şirket yönetiminin dikkatine sunulan vergi planlama fırsatlarını da verdiğimiz hizmetin önemli bir katma değeri olarak değerlendirmekteyiz.

  • Kuzey Kıbrıs Vergi Yasalarına ve mevzuatına göre hazırlanmış mali tabloların Bağımsız Denetimi
  • Mali danışmanlık
  • Uluslararası muhasebe standartlarına uygun finansal raporların hazırlanması
  • Ara dönem finansal Raporlama hizmetleri
  • AB projelerine bağlı Harcama Tasdik Raporları (Expenditure Verification Reports)