Hizmetlerimiz

Sertifikasyon Programları

Türkiye’nin en önemli danışmanlık şirketlerinden bir olan ICC Uluslararası Danışmanlık Şirketi ile yaptığımız güç birliğiyle, yönetimden pazarlamaya ihtiyacınız olan tüm teknik eğitimleri sunmaya hazırız.

Devamını oku...

Yönetim Danışmanlığı

KREDO Danışmanlık, Kıbrıs’taki iş ortaklarına daha iyi hizmet verebilmek için Türkiye’nin en önde gelen Danışmanlık şirketlerinden biri olan ICC Uluslararsı Danışmanlık Şirketi ile güç birliği yapmış...

Devamını oku...

Profesyonel Eleman Eğitimi

Doğru stratejik kararlar için doğru analiz, doğru analiz İçin de doğru veri girişi ve kalifiye elemanlar gerekmektedir. Şirketinizin en büyük varlığı olan kalifiye insan kaynaklarının eksiksiz teknik bilgi ile donanması ve bilgilerini devamlı surette güncellemesi için yaşam boyu eğitimin önemi tartışılmazdır.

Devamını oku...

Kurumsal Finansman Danışmanlığı

Günümüzün hızlı rekabet dünyasında Şirketinizin geleceğini belirleyebilmek için Finansal Raporları anlamlandırabilmek, doğru kararları alabilmeleri bakımından hayati önem taşımaktadır.

Devamını oku...

Şirket Kuruluşu ve Danışmanlık Hizmetleri

İş dünyasına atılmaya karar verdiğiniz andan itbaren Misyonumuz dahilinde Kredo geleceğinizi sağlam temeller üzerine kurabilmeniz için sizinle iş ortağı olarak tüm yasal yükümlülüklerinizin yerine getirilmesinde, size en uygun yapılandırma konusunda karar verebilmenizde ve iş dünyasındaki ilk adımınızı güvenle atabilmeniz için sizlere engin uzmanlığı dahilinde her türlü danışmanlık hizmetini sunmaktadır.

Devamını oku...

İç Denetim ve Muhasebe Otomosyonu

Günümüzde işletmelerin karşı karşıya olduğu pek çok kurumsal probleme yönelik etkin bir çözüm olarak ortaya çıkan iç denetim, sahip olduğu yöntem ve araçlar ile işletmelerin büyüme, karlılık, pazar payı, verimlilik ve süreklilik hedeflerine katkı sağlamakta ve kurumsal itibar, kaynaklar ve varlıkları korumaya yönelik kritik işlev göstermektedir.

Devamını oku...

Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik

Yasal Mevzuat çerçevesinde Şirket yükümlülüğünde olan Mali raporların hazırlanması aşamasında uzman kadromuz ve değişik sektörlerdeki tecrübemizi birleştirerek Şirketinize Bağımsız Denetim hizmeti sunmaktayız. Ayrıca denetim çalışmaları sırasında tespit edilerek şirket yönetiminin dikkatine sunulan vergi planlama fırsatlarını da verdiğimiz hizmetin önemli bir katma değeri olarak değerlendirmekteyiz.

  • Kuzey Kıbrıs Vergi Yasalarına ve mevzuatına göre hazırlanmış mali tabloların Bağımsız Denetimi
  • Mali danışmanlık
  • Uluslararası muhasebe standartlarına uygun finansal raporların hazırlanması
  • Ara dönem finansal Raporlama hizmetleri
  • AB projelerine bağlı Harcama Tasdik Raporları (Expenditure Verification Reports)

Vergi

Yasal vergi mevzuatı çerçevesinde tüm yükümlülüklerinizin eksiksiz olarak yerine getirilmesinde sizlere sunduğumuz vergi danışmanlığı hizmeti ile vergi yükümlülüğünün bir yük olarak değil bir işletme maliyeti olarak yönetme fırsatını sizlere sunmaktayız.

  • Vergi Danışmanlığı

Muhasabe

Tüm işletme faaliyetlerinin temelini oluşturan muhasebe kayıtlarınızın Yasal mevzuata uygun olarak tutulmasında, tüm Vergi ve Sosyal Güvenlik yükümlülüklerinizin yerine getirilmesinde, yasal beyannamelerinizin eksiksiz ve vaktinde tamamlanmasında sizlere iş ortaklığı sunmaktayız.

Devamını oku...