Uluslararası İşletme Şirketleri

Kuzey Kıbrıs 2005 yılında offshore şirketler yasasına kaldırıp yerine uluslararası işletme şirketleri yasasını yürülüğe koyarak yurt dışında faaliyet gösteren şahıs ve şirketlerin Kuzey Kıbrıs'ı bir üs olarak kullanmalarına fırsat vermiştir. Kuzey Kıbrıs'ta faaliyet gösteren uluslararası işletme şirketlerine birçok cazip avantajlar sunulmuştur. Uluslararası işletme şirketlerine sunulan başlıca menfaatler şunlardır;

  • Uluslararası işletmelerin, masraflar ve kanuni yıpranma payları düştükten sonraki net karları indirimli vergi oranlarında (%1) vergilendirilirler.
  • Uluslararası işletme şirketleri, yurt dışından sağladıkları ve transfer ettikleri para ve karlarını yurtdışına transfer edebilirler.
  • Uluslararası işletmeler ve bu işletmelerde çalışan personel Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kambiyo yasalarına tabi değildir ve para transferinde bir kısıtlama yoktur.
  • Uluslararası işletme şirketlerinin temettü dağıtımından vergi alınmaz.
  • Uluslararası işletme şirketlerinin yurt dışına yapacağı telif hakkı, faiz ve diğer her türlü ücret ve hizmet bedelleri üzerinden gelir vergisi ve katma değer vergisi alınmaz.
  • Uluslararası işletme şirketleri hissedarları hisse devrinden dolayı herhangi bir vergi ödemez.
  • Uluslararası işletmelerin hakiki hissedarlarının adının emanetçi hissedarlar ile gizli kalması sağlanmaktadır. Ekonomiden sorumlu Bakanlığa, şirket ve şirketin hakiki hissedarları ile ilgili verilen bilgiler tamamıyle gizli kalır
  • Uluslararası işletme şirketlerinin menkul kıymet satışı üzerinden elde etmiş oldukları karlar vergiye tabi değildir.